περιττολογεῖ


περιττολογεῖ
περισσολογεῖ , περισσολογέω
speak superfluously
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
περισσολογεῖ , περισσολογέω
speak superfluously
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.